Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอร้องเรียน
คำขออุทธรณ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
     เมื่อปี พ.ศ.2431 ชนกลุ่มภูไท จากบ้านนายูงและบ้านกอก ได้มาอยู่มารวมกันเป็นชุมชน ต่อมาเกิดโรคท้องร่วงจึงพากันย้ายไปอยู่ห้วไร่ปลายนา ใกล้หนองน้ำใหญ่ ซึงมีนกสีเทาจำนวนมาก นกชนิดนี้ชาวบ้านเรียกว่า "นกเขียน" เมื่อ พ.ศ.2436 ได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและได้ให้ชื่อว่า "บ้านหนองนกเขียน" หมู่ที่ 3 ตำบลนายูงในการปกครองของ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2516 ได้ประกาศแยกเป็นอำเภอศรีธาตุ เมื่อ พ.ศ.2518 ได้ประกาศแยกเป็นตำบลนายูง ออกเป็รตำบลหนองนกเขียน ในปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครองอยู่ 7 หมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่ 1 บ้านหนองนกเขียน
          หมู่ที่ 2 บ้านโคกก่อง
          หมู่ที่ 3 บ้านนายาง
          หมู่ที่ 4 บ้านคำม่วง
          หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่
          หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์พัฒนา
          หมู่ที่ 7 บ้านบ่อแก้ว
          ที่ตั้ง 138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230 หมายเลขโทรศัพท์
 042-219927

ความหมายของตราสัญลักษ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
     รูปวงรี ตอนกลางมีรูปนก หนองน้ำ
     รูปนก มีนกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามและมีจำนวนมากที่มาหากินตามหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานาๆ ชนิด ชาวบ้านเรียกชื่อนกชนิดนี้ว่า นกเขียน สาเหตุที่ว่านกเขียน เพราะนกจะใช้ปากของมันตะกุยไปในน้ำและโคลนเพื่อหาอาหารและมีลักษณะเหมือนกับนกใช้ปากเขียนหนังสือ
     รูปหนองน้ำ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของตำบลหนองนกเขียน


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 042-219927 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@nongnokkhein.go.th

www.nongnokkhein.go.th