Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอร้องเรียน
คำขออุทธรณ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม


ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลหนองนกเขียน 
     หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1

บ้านหนองนกเขียน
หมู่ที่ 2

บ้านโคกก่อง
หมู่ที่ 3

บ้านนายาง
หมู่ที่ 4

บ้านคำม่วง
หมู่ที่ 5

บ้านป่าไร่
หมู่ที่ 6

บ้านราษฎร์พัฒนา
หมู่ที่ 7

บ้านบ่อแก้ว
 
 สถิติประชากร แยกรายละเอียด ข้อมูลของตำบลหนองนกเขียน  อำเภอศรีธาจตุ จังหวัดอุดรธานี ของเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
จำนวนประชากรแยกตามเพศ

 
ชาย หญิง  รวม
2,201 2,099 4,300สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์                    จำนวน 9 แห่ง
- วัดโพธิ์ชัยศรี
- วัดโนนสำราญ
- วัดป่าเสนารามอุทิศ
- วัดอัมพรสะอาดชัยศรี
- วัดป่าวิเวกธรรม     
- วัดภูหินลับ
- วัดป่าขามเป้
- วัดป่าบ้านถ้ำเสือ
- วัดป่าภาวณาสมณกิจ

การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์/ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
- ศูนย์การเรียนชุมชน
จำนวน 4 แห่ง เด็กเล็ก จำนวน 126 คน/ผู้ดูแลเด็ก 6 คน
จำนวน 4 แห่ง นักเรียน จำนวน 471 คน/ครู 32 คน
จำนวน - แห่ง
จำนวน 8 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง 
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน
- สถานีอนามัย
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน - แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน - แห่ง
ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ
- ศูนย์บริการประชาชน
- สถานีดับเพลิง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง 

 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 042-219927 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@nongnokkhein.go.th

www.nongnokkhein.go.th