Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอร้องเรียน
คำขออุทธรณ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม
     พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง 7 ก.ม. และถนนลูกรังโดยเชื่อมต่อถึงกันทุกหมู่บ้าน การเดินทางเข้าอำเภอได้โดยรถยนต์ส่วนตัว รถรับจ้าง และจักรยานยนต์

การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน - แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน 22 แห่ง แบ่งเป็น
   -บ้านหนองนกเขียนจำนวน 5 จุด
   -บ้านโคกก่องจำนวน 4 จุด
   -บ้านนายางจำนวน 3 จุด
   -บ้านคำม่วงจำนวน 4 จุด
   -บ้านป่าไร่จำนวน 1 จุด
   -บ้านราษฎร์พัฒนาจำนวน 3 จุด
   -บ้านบ่อแก้วจำนวน 1 จุด
   -บ้านคำน้ำบุ้นจำนวน 1 จุด
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง 

การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่เขตไฟฟ้าเข้าถึง               จำนวน 8 หมู่บ้าน
- ไฟฟ้าส่องสว่างให้บริการในหมู่บ้าน            จำนวน 35 จุด


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 042-219927 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@nongnokkhein.go.th

www.nongnokkhein.go.th