Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
แผนภูมิขั้นตอนบริการ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดัชนีสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
คำขอร้องเรียน
คำขออุทธรณ์
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึ่งพอใจ
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ สีใส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
Responsive image
Responsive image
นายไล ไชยราช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
Responsive image
Responsive image
นายสุธนิต ไกรพินิจ
ตำแหน่งเลขาสภาฯ
Responsive image
นายวชิระ ม่วงทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายเพียงใจ นาคม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายลำแคน นิกรกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายเลย คำมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสำรวย บุตรอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายทวิชัย หลักคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายคาน สีสวาท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นางสาวประยงค์ สอนสกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสา หลักคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายแสง ศิลาพจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
Responsive image
นายคำ คำมงคล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน
138 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41230
โทรศัพท์ : 042-219927 โทรสาร : - อีเมล์ : 
admin@nongnokkhein.go.th

www.nongnokkhein.go.th